Referencer

Lautrupvang 6, Ballerup
Renovering af 15.000 etagemeter kontorer for NLP ejendomme. Bygningen er ændret til storrumskontor med mødefaciliteter, hvilket grundet de eksisterende anlægs ydeevne medførte installering af behovsstyret ventilation med VAV spjæld.


Herlev Hospital
Udskiftning af 4 store aksialventilatorer for udsugning på taget af bygning Q, R og S, inklusiv ombygning af kanalsystemer i ø1200 samt efterfølgende isolering og kappeinddækning af samtlige afkast kanaler på behandlingsbygningerne.


Kurhotel Skodsborg
Projektering og montering af vandbehandling for banebassin, genoptræningsbassin og udendørsspa samt varmtvandsbassiner. Endvidere projektering og montering af oplevelser i varmtvandsbassiner spændende fra massagedyser til vandfald og vandkanoner.


Al Marmouka, Jordan
Projektering, levering og montering af ventilation og køling af nye faciliteter for produktion af tyggegummi. Ventilationen omfattede såvel rumventilation som proces til drageringskedler.


Kuwait Danish Dairy Company, Kuwait.
Projektering af nye faciliteter i kælder der, efter en brand ultimo 09, skulle opgraderes til produktion. Projektet omfattede beregninger for ventilation og køling for ca. 12.000 m2 i kælderen. Opgaven er netop genoptagetog budgetsat til 2015.


Binzagr-Coro, Jeddah, KSA
Projektering, pakning og levering af air-conditioning for ca. 1500 m2 nye produktionslinjer for juice fremstilling og pakning. Endvidere air-conditioning af ca. 6000 m2 lagerfaciliteter i ny lagerbygning for opbevaring af råmaterialer og færdigproduktion.


Center for Elektron Nanoskopi, DTU bygning 314
Implementering af tekniske gasarter, kølelofter, ventilation, el og automatik i nybygning på DTU. Bygningen huser i dag de mest moderne mikroskoper i verden med specielle krav til gradienter og temperaturforløb i rummene.


Center for Fotonik, DTU bygning 343
Totalentreprise omfattende design af for laboratorier med såvel bygningsmæssige som tekniske fag. Den bygningsmæssige del omfattede opskæring af gulve for støbning af fundamenter for borde med efterfølgende udlægning af specielle jordede gulve samt en generel opgradering af området med maling og nye lydreducerende lofter. Teknikdelen omfattede opbygning af ventilerede støjreducerende skabe til udstyr, implementering af lafbænke over lasere samt installation af ventilationsanlæg for luftkonditionering og recirkulationsanlæg med affugter for hovedlaboratorie samt køleflade. På rørsiden installeredes udover varme og køling N3 samt trykluft til alle laboratorier.


Idræts og Aktivitetscenter, Birkerød
Nybyggeri for Birkerød Kommune, hvor NNV International var valgt som hovedentreprenør for de tekniske fag omfattende vand, varme, sanitet, el, automatik(CTS), køling, vandbehandling for svømmebade samt ventilation. Samlet entreprisesum kr. 33.700.000.


ATP Huset, Hillerød.
Renovering af i alt 8 maskinrum over 3 år. Renoveringen omfattede en total rydning af maskinrummene, hvor samtlige installationer for ventilation, varme, køling, el og automatik blev fjernet. Projektering af nyt layout for rummet hvor nye aggregater samt blandesløjfer for varme og køling blev implementeret sammen med el- og automatik for anlæggene. Opgaven er udført i partnering.


Belize Aqua Culture, Belize.
Nyanlæg for rejeforædlingsfabrik i Mellemamerika. Projektet omfattede køling af 5500 m2 produktionslokaler, kontorer og kantine hvor temperaturerne skulle holdes på 100C og 160C i produktionsrummene, og 240C i kontorer og kantine. I alt installeredes 10 ventilationsanlæg med tilhørende automatik for en samlet luftmængde på ca. 200.000 m3/h, med alle kanaler og armaturer udført i rustfri stål.


Arasco Poultry Processing plant. Riyadh, KSA
Projektering, pakning, levering og supervision af airconditioning for 7500 m2produktionsfaciliteter omfattende områder for plukning, udskæring, kvalitetsscreening, indfrysning og pakkelinier.


Bredgade / Lille Strandstræde, København.
Renovering af kontorejendom for ATP ejendomme. Renoveringen omfattede projektering, levering og montering af installationer for vand, varme, køling, ventilation og automatik for kontorlokalerne samt køkken og kantine området. Opgaven er udført i partnering.


Kuwait Danish Dairy Company, Kuwait.
Projektering af nyt mejeri på ca. 7500 m2 for Baby Food Produktion med rent rums faciliteter. Opgaven omfattede projektering samt forhandling med de af mejeriet valgte entreprenører med efterfølgende godkendelse af materialer og entreprenørforslag samt supervision under arbejdets udførelse.


DGS A/S, Ballerup.
For DGS (DancoTech), et selskab i Oticon koncernen der producerer micro-chips til høreapparater har NNV International projekteret og udført installationer for ventilation af produktionslokaler med rene rum med tilhørende automatik.


Al Othman NADA, Saudi Arabien.
For et af Saudi Arabiens største mejeriselskaber har NNV International gennem flere år projekteret og leveret ventilation til nye produktionsfaciliteter såsom juice, laban, mælk og inkubations områder. Anlæggene omfattende aggregater, armaturer, kanaler, kølere og automatik pakkes og sendes fra Danmark, hvorefter kunden selv installerer efter vore tegninger.


Westblaak Gebouw, Rotterdam.
Kontorhus i Rotterdams centrum på ca. 30.000 etagemeter opført midt i 60’erne, hvor udlejer gennem flere år havde problemer med at fastholde lejere på grund af indeklimaet i bygningen.

Efter en gennemgang af ejendommens varme-, køle- og ventilationsanlæg udfærdigede NNV International oplæg til opgradering og ombygning af ejendommens installationer.

I samarbejde med Hollandske entreprenører og efter NNV’s projekt ændredes de bestående installationer, herunder en ombygning af ventilationsanlæggene til anlæg med varmegenvinding og frekvensregulerede ventilatorer samtidig med at anlægget ændredes til et VAV anlæg. Automatik anlægget blev ligeledes ombygget til et fuldt tidssvarende CTS anlæg.

Bliv ringet op